Du är här:

Spela om vandringspriset Colonel Bogey den 18 september!

Tävlingen spelas som bogeytävling, 18 hål, en spelform var vanlig i golfens ungdom. Den spelas för vår del med sedvanlig hickoryhandicap där man får sina slag på de enskilda hålen i enlighet med scorekortets index.

Gör man sitt nettopar på hålet får man 0 poäng, ett under ger -1 poäng, ett över ger +1 poäng, osv. En runda på handicap ger alltså 0 i slutänden, medan en runda under handicap ger ett antal minuspoäng. Slutar man några slag över sin handicap slutar man följaktligen på pluspoäng.

Tävlingsledningen hjälper till med att räkna ut scoren, var inte orolig!

Nachspiel med prisutdelning i Enders trädgård!

Förutom att Ulf och Birgitta Ender har skänkt pokalen (en claret jug, som i British Open), så bjuder de efter rundan på drink med tilltugg hemma i sin trädgård (utomhus alltså , men under tak), där också prisutdelningen äger rum.

OBS! På grund av coronarestriktionerna, uppmanas alla att, efter att ha lämnat in scorekortet, ta sig till Enders trädgård utan att dröja sig kvar vid klubbhuset.

Att tänka på:

  1. Till prisutdelningen kommer du i golfkläderna. Klä dig varmt.
  2. Håll stilen. Inga kindpussar. Birgitta är primärvårdschef i Skåne.

Anmälan senast 16 september till tävlingsledningen, Hans Hallén, hans.hallen@ownit.nu eller mobil nr 0707-550931

Vi räknar med att alla deltagare tar sig till prisutdelningen, men skulle du inte kunna, meddela samtidigt detta.