Du är här:

Regler för golfklubbor

Regler för golfklubbor

HGH är en förening med syfte att samla historieintresserade golfare kring intresset av samlande och spel med antika golfklubbor med träskaft, precis som beskrivet i föreningens stadgar, 2§ (se nedan).

Viken, 2019-11-27

Styrelsen, Hickory Goffers of Helsingborg

2 § Ändamål.

Föreningens ändamål är att samla historieintresserade golfspelare kring det gemensamma intresset för antika golfklubbor med hickoryskaft.

Föreningen skall verka för att medlemmarna genom tävlingar och sammankomster skall upptäcka de speciella egenskaper klubbor tillverkade innan 1935 har. Utbyten och sammankomster med andra liknande klubbar skall ses som ett positivt inslag i verksamheten.

Föreningen skall verka för att golfens kultur, dess själ och traditioner bevaras och förs vidare.

Styrelsen i HGH har beslutat att ett förtydligande om utrustning är nödvändigt och har därför instiftat denna policy.

HGH skall vid Sällskapets tävlingar, endast tillåta klubbor med skaft av trä (hickory, greenhart, splitcane, ask mm), och med klubbhuvuden i originalskick tillverkade senast 1935. Detta gäller både Sällskapets schemalagda hemmatävlingar liksom dess öppna tävlingar.

Klubborna får/bör restaureras till så nära originalskick som går. Renovering är även en säkerhetsfråga. Vid restaurering förordas att använda och bevara gamla vedertagna metoder och tekniker.