Du är här:

Styrelsen

Styrelse och kommitteér

STYRELSEN

Ordförande

Bengt Gustafson
0705-56 74 05
bengt.gustafson@aplexus.se

Sekreterare

Stefan Kjell
0705- 20 22 35
kjellstefan7@gmail.com

Kassör

Per Thomson
0703-08 65 38
per.thomson1@gmail.com

Historian

Anders Engström
0705-53 54 89
skjulosen@outlook.com

Ledamot

Mikael Lindman
0739-32 69 59
mikael.lindman@telia.com

Ledamot

Ulf Ender
0705-00 01 19
ulf@ender.se

Ledamot

Cecilia Onell
070 228 00 89
Cilla.onell@outlook.com

Ledamot

Bob Bäckstedt
070 537 93 33
bob.backstedt@gmail.com

VALBEREDNINGEN

Sammankallande

Johan Persson
0733-95 95 25
johanpers1969@gmail.com

Ledamot

Jan Mueller
0706-20 04 40
jan.mueller52@gmail.com

Ledamot

Hans Hallén
0707-55 09 31
hans.hallen@ownit.nu

TÄVLINGSKOMMITTÉN

Ordförande

Mikael Lindman
0708-19 60 18
mikael.lindman@puma.se

Ledamot

Ulf Ender
0705-00 01 19
ulf@ender.se

FESTKOMMITTÉN

Sammankallande

Johan Persson
0733-95 95 25
johanpers1969@gmail.com

 

Jan Mueller
0706-20 04 40
jan.mueller52@gmail.com