Du är här:

Scorekortet från Vikens första bana 1924

Mellan 1924 och 1926, då dagens bana anlades av William Hester, spelade man på en provisorisk bana som bland annat innehöll det omtalade par-tre-hålet uppe i sanddynerna.

Kraftigt uppför, bara 57 meter, men ändå ett monster för höghandicaparen! 1927 satte ingenjören Korseman spaden i sanden där uppe ett försök att hitta ”Tordenskjolds skatt”. Han lät gräva och brädfodra ett tolv meter djupt schakt som sedan rasade samman och blev rutschkana för caddies och P-plats för konsulernas bilar.