Du är här:

Skyltar i Viken

Har du läst ”historieskyltarna” utmed gångvägen?

Som alla vet raserades gångvägen mellan havet och golfbanan i Viken av stormar och några av oss upplevde att vi måste göra en insats för att dels förhindra att gångvägen åter byggdes upp, sannolikt för att åter raseras. Dels för att EU-projektet ”Eurando” i september 2016 skulle medföra att tusentals vandrare från Europas alla hörn skulle passera golfbanan. Risken att många av dessa skulle förirra sig in i banan var stor. En arbetsgrupp med Ulf Mossberg och Anders Engström från HGH, och byföreningens dåvarande ordförande Tuve Nilsson beslutade då att tillverka ett antal skyltar som beskrev vår unika bana, och passa på tillfället att informera kommunledningen i Höganäs om projektet. Intressenter var givetvis också ägarfamiljens Claes Hultgren som ställde sig positiv, liksom Ros-Marie Paulsson som är projektledare för Kullaleden. Ytterligare en remissinstans var Naturskyddsföreningen i Kullabygden som delade vår uppfattning att ännu en gångväg med krossgrus eller andra främmande material uppe i dynerna borde stoppas.

Vad berättar då skyltarna? En redovisar kortfattat på svenska och engelska banans historia och att den tillhör de 246 banor av världens ca 30.000 som räknas till de exklusiva kategorin ”äkta linksbanor”. En annan skylt återger bakgrunden till fårahuset, en tredje berättar om Svanebäcksgårdens plantering av från Danmark importerade strandgräs för att förhindra sandflykten för ungefär 200 år sedan. Gemensamt för skyltarna är att de också rekommenderar gående att följa stranden som många dagar, dock inte alla, är mycket lättgången. Pröva själv att promenera på den lätt fuktiga, fasta remsan närmast vattnet! Viktigt i sammanhanget var alltså möjligheten att få informera kommunstyrelsens ordförande Peter Kovacs med tjänstemän om golfbanans golfhistoriska betydelse. Vi ska inte tro att särskilt många utanför den inre kretsen av entusiaster har läst boken ”Golfbanan i Viken” eller ”True Links”, det ledande uppslagsverket om världens 246 linksbanor, där också Viken redovisas!

Presentationen, bl a med hjälp av dessa böcker, verkade falla i god jord och vi får hoppas att vår fantastiska snart hundraåriga hickorybana ka leva vidare utan att påverkas alltför mycket av förändringar i omvärlden!

Anders Engström