Hickory Goffers

of Helsingborg

Sällskapet har under åren välsignats av att goda krafter bidragit till vår verksamhet. Vi kallar dem ”HGH:s vänner” och bland dessa vill vi gärna nämna:

Vikens Kultur- och Byaförening som med en generös donation 2011 gjorde att vi vågade satsa på boken ”Golfbanan i Viken”, och Valvet Mäklarfirma vars inköp av en betydande del av upplagan gjorde att projektet redan i inledningen vilade på en stadig grund. Att bokens formgivning blev så uppskattad var Art Dir. Clasgöran Strömgrens förtjänst.

Viken Hickory Open lockar varje år många framstående hickorygolfare vilket mycket beror på det digra prisbordet som vår sponsor Stefan Viklund och hans företag O2 Nose Filters bjuder på. Priserna får helt enkelt nästan inte plats ovanpå prisbordets duk som, liksom Sällskapets ädla fana, delfinansierats av Kronans Flaggfabrik i Helsingborg.

Väl så viktigt som golfen är Sällskapets sociala engagemang i form av årsavslutningar och andra förlustelser på Hamnkrogen i Viken som ska ha all heder och lite till för sitt överseende och tålamod.

Våra loggotröjor levereras från Glenmuir i England genom generalagenten GV Sport i Vellinge.

Muskulära åkommer, artros, ledbesvär, axel- och höftskador, mediyoga, balansträning mm tar fysioterapeuterna Jonna och Petra hand om på Wikens Rehab på Hamnplan 8 i Viken. Tel. 042-149090.

Vår omtyckta loggoglas, som vi gärna har på prisbordet, levereras av Kjellström & Persson, anno 1871.

 

Här är några mailadresser som kan leda till en god affär:

Hamnkrogen i Viken, www.hamnkrogeniviken.se

Clasgöran Strömgren, www.tidstudion.se

Stefan Viklund, www.O2nosefilters.com, www.trackinvent.se

Flaggfabriken Kronan, www.flagga.com

Vikens Kultur- och Byaförening, www.viken.se

GV Sport AB, www.gvsport.se

Wikens Rehab, www.wikensrehab.se

Kjellström & Persson, www.kp-rs.se