Hickory Goffers

of Helsingborg

Syfte

HGH ska verka för att golfens själ och traditioner bevaras och förs vidare. Genom kontakter med golfare och organisationer med liknande värderingar uppmuntras medlemmarna att fördjupa sig golfens och hickoryspelets historia. Exempel på sådana organisationer är äldre golfklubbar här hemma och utomlands, Svenska Golfhistoriska Sällskapet och British Golf Collectors´ Society.

Medlemsförmåner

HGH arrangerar varje tisdag och lördag en tävling för medlemmarna på hemmabanan, vanligtvis med 6 – 20 deltagare. Därutöver arrangeras en rad tävlingar inkl klubbmatcher mot andra hickorysällskap, samt större evenemang av typen SM i match osv. Sällskapet deltar också med lag i Skånes foursomeliga mm. Under året brukar golfutflykter arrangeras t ex till klassiska banor i Danmark eller i andra länder. I samband med större tävlingar brukar middagar och fester arrangeras.

Hur man blir medlem

HGH är et slutet sällskap och man kan endast bli medlem efter inbjudan. Sällskapets medlemmar består av såväl män som kvinnor.

Årsavgift: Årsavgiften är f.n. 400:-

Kontakt: Se under ”styrelse