Hickory Goffers

of Helsingborg

Styrelsen

8 personer i listan
Namn
Post
Bild
...
Ledamot, Historian
Anders Engström
Tel hem -
Tel mobil 070-5535489
...
-
Bengt Gustafson
Tel hem 0371-17049
Tel mobil 070-5567405
...
Ledamot, webansvarig
Claes Kvist
Tel hem -
Tel mobil 070-526 41 60
...
-
Tel hem -
Tel mobil 070-7550931
...
Ledamot, kassör
Henrik Peyron
Tel hem -
Tel mobil 070-7634231
...
Valberedningen
Tel hem -
Tel mobil 070-620 04 40
...
Ledamot, sekreterare
Stefan Kjell
Tel hem -
Tel mobil 070-5202235
...
Ordförande from 2021
Ulf Jagaeus
Tel hem 042-238360
Tel mobil 070-5556691