Hickory Goffers

of Helsingborg

Banan 1930Golfbanan i Viken 1930

Banan 19501Golfbanan i Viken 1950

Banan 1980Golfbanan i Viken 1980

inksen i Viken från starten fram till våra dagar

Medan Helsingborgs Golfklubb konstituerades den 23 oktober 1923, så dröjde det till 1926 innan den från Falsterbo GK inbjudne ”professionisten” William Hester anlade klubbens niohålsbana. Endast tre hål har förändrats sedan dess: Ettan, vars green tidigare låg ganska nära tvåans tee, sexan som förlängdes under andra världskriget, och sjuan som tidigare spelades som en par femma fram till den nuvarande övningsgreenen. Smärre justeringar har gjorts, framför allt under 1930-talet, då enstaka bunkrar och de upphöjda utslagsplatserna byggdes av greenkeepern Carl-Erik Pettersson-Nordgren.

Om banan och klubbhuset är i det närmaste intakta så har det omgivande landskapet genomgått en betydande förvandling: Sanddynerna som numera delvis skymmer havet fanns inte på 1920-talet, inte heller den planterade skogsdungen mellan sjuans green och åttans utslag, och vresrosbuskagen lyste med sin frånvaro när banan anlades.

Läs mer i boken ”Golfbanan i Viken”.

2010 föddes i HGH idén att en bok om den privatägda och tämligen okända banan borde skrivas, och med Jan Stewenius som främste researcher skrevs ”Golfbanan i Viken”. Till sin hjälp hade han Claes Kvist som bl a benade ut ägarförhållanden på 1920-talet, Sverker Justusson som med teckningar beskriver banans utveckling, Gun Pfern från Naturskyddsföreningen som bistod med fakta om växtligheten och Anders Engström som svarade för texten. Boken som bl a beskriver banan, medlemmar under åren och de engelska instruktörerna finns till låns på biblioteken i Höganäs, Viken och Helsingborg. Många i HGH äger också en bok som kan lånas ut till den som räcker vacker tass.

Referat av boken "Golfbanan i Viken" som berättar om banan och dess människor

Det finns runt 33.000 golfbanor i världen, varav 267 räknas till den exklusiva skaran ”linksbanor”. I bokverket ”True Links” räknar golfhistorikerna till tre äkta linksbanor i Sverige: Falsterbo, Ljunghusens hål 19 – 27 samt golfbanan i Viken. Och även om en svensk golfhistoriker kanske skulle lägga till ytterligare någon, så är alltså vikenbanan, anlagd 1924 och nästan oförändrad sedan 1926, en tämligen unik företeelse i golfvärlden.

Hickory Goffers of Helsingborg tog initiativet till en bok som skulle lyfta fram och bevara banans historia för eftervärlden. Redaktionskommittéen bestod av Jan Stewenius som stod för huvuddelen av den omfattande researchen, Claes Kvist som forskade i 1920-talets markaffärer, förutsättningen för banans tillkomst, och Anders Engström som skrev texten. För layouten svarade Clasgöran Strömgren. Efter ett års arbete kunde boken tryckas i 900 exemplar, varav de flesta såldes lokalt i bygden redan under de första veckorna. Tanken var att också golfjournalisten Lennart Andersson skulle deltagit, men tyvärr blev han tidigt sjuk och gick bort innan boken såg dagens ljus. ”Golfbanan i Viken” tillägnas honom och alla de som delat med sig av sina vikenminnen från slutet av 1920-talet och framåt. En av dessa är författaren och journalisten Göran Zackrisson som generöst bidrog med bokens första kapitel.

Syftet med boken var främst att skänka läsglädje till den växande skaran av golfare som intresserar sig för spelets historia. Men även den som vill veta mer om den dimhöljda historien bakom fårahuset, det Q-märkta klubbhuset och banans 11 hektar mark får sitt lystmäte av fakta och konstiga berättelser. Här är en kort resumé av bokens innehåll:

4 aktie1
Golfbanan före golfen

Här avhandlas den karga kusthedens historia under de senaste trehundra åren inklusive sanddriften som hotade kustjordbruket och motsättningen mellan Svanebäcksgården och folket i Lerberget.

Starten

Grevar, baroner och högre officerare stiftade Helsingborgs Golfklubb på Vikens Hotell den 14 oktober 1923.

Sveriges minst moderniserade golfbana

Berättelsen om hur (lite) banan förändrats under åren med Sverker Justussons banskisser från 1930, 1950 och 1980 (se skisserna ovan).

6 Brasier vid Fara1Instruktörerna och utrustningen

Mellan 1924 och 1937 drevs golfutbildningen i Viken av brittiska instruktörer varav flera kom att betyda mycket för golfens utbredning i Sverige. Några var professionals av yppersta klass, en av dem var Alfred Perry som senare vann
British Open. De hade sitt högkvarter i Fårahuset där de reparerade hickoryklubbor och sålde golfutrustning när de inte gav lektioner på femmans fairway.

Caddieliv

Kanske det mest centrala kapitlet i boken berättar om caddiegrabbarna från Lerberget som senare skulle bli landslagsmän och representera Sverige i oldboys-VM.

7 caddies chef1Människorna

Klubben stiftades för att helsingborgarna skulle kunna spela golf och här passerar stadens konsuler, industrimagnater, skeppsredare och handelsmän revy. Med tonvikt på klubbens första årtionde berättas framför allt om medlemmar som kom att lämna avtryck i klubbens historia.

Porträtt av några golfspelare

Enstaka medlemmar lyste i kraft av titlar, starka personligheter och framför allt skicklighet med golfklubban, starkare än andra. Bland dessa kan nämnas Lars-Eric Påhlsson, född 1920 och medlem från 1932. Hans kristallklara minnen från klubben och banan på 30-talet återges bland annat i detta kapitel. Lars Eric Påhlsson hann se boken fullbordad innan han avled 2012.

4 cederstrom1
Antalet medlemmar under åren

När klubben stiftades fanns det totalt 700 golfare i landet. 1931 hade klubben 120 medlemmar. De flesta lämnade 1934 för att starta Helsingcrona GK, nuvarande Rya GK.1957 var antalet nere i 27 män, 7 kvinnor och 6 juniorer för att i dagsläget nå väl över 500. I kapitlet beskriver vi orsakerna till berg -och dalbanan.

Tävlingarna

Axplock ur tävlingsprogram från 1928 och framåt. Här berättas bland annat om när prins Sigvard vann KM den 16 november 1929 och vilka som gjort fantomscorer på Viken. Förteckning över klubbmästare och mästarinnor med början 1929.

Byggnaderna

Efter idogt detektivarbete skingras dimmorna kring Fårahuset och vi kan läsa om Sveriges första kvinnliga arkitekt och hennes numera Q-märkta juvel, klubbstugan i Viken från 1928.

11 interior1
Naturen längs banan

Fåglar, insekter och blommor. Huvudrollen i kapitlet intas av den sparsmakade vildfloran utmed golfbanan. I kapitlet redovisas några av de mest förekommande arterna och deras särdrag.

Sommarstugor och hembiträden

Bilen och renoveringen av landsvägen mellan Helsingborg och Viken hade avgörande betydelse för tillkomsten av sommarstugor och golfbana. Genom att citera samtida reklambroschyrer och tidningsartiklar återges bilder och stämningar från pionjärtiden på 1930-talet.

9 lunch1Mörka moln över Danmark

Golfbanan låg mitt i Per Albin-linjens starkast befästa kustavsnitt med spanska ryttare efter stranden och härvor av taggtråd runt bunkrarna vid banan. 1 465 dussin amerikanska golfbollar lotsades igenom avspärrningarna 1941 men bollarna blev trots detta allt mer åtråvärda. Slitna målades om och alla märktes med ägarens namn.

Golfbanan från andra sidan outgränsen

På 1930-talet sommarbodde Vera Diurson i Svanebäck intill golfbanan och återger i boken ”Ann i Skåne” (1935) barnets intryck av golfbanan på den tiden. Om detta berättar vi, men också om golfen ur ett bredare samhällsperspektiv.

4 sanddyn1Cirkeln sluts – golf som i gamla tider

Golfbanan i Viken byggdes för hickoryklubbor och tack vare att den är i det närmaste oförändrad sedan 1920-talet har den blivit ett Mecka för hickoryspelare. I detta korta kapitel skriver vi om hickoryspel i allmänhet och ”Hickory Goffers of Helsingborg” i synnerhet.

Var kan man få tag i boken?

Förutom i biblioteket hos The Royal & Ancient Golf Club i St. Andrews, Svenska Golf museet i Landskrona och biblioteket i Viken, återstår av upplagan enstaka ex i Höganäs Bokhandel, Killbergs i Helsingborg och ”bokförlaget” Hickory Goffers of Helsingborg. Priset direkt från förlaget är 250:-


caddiebild tnCaddiebild av Göran Persson. Foto taget av Sonja Behring. Fotot visar Göran P. som bar för Sonja B. på Viken troligen 1945. Han kommer ihåg att det samma år var en solförmörkelse, vilket det var 9 juli 1945. Han fick en krona per nio hål. Sonja Behring var gift med Ivar B., läkare från Västerås, båda medlemmar i HGK 1945. Sonja B. skulle tituleras doktorinnan.

Göran Persson, född 1934, är uppväxt på Svanebäcksgården. Göran kommer speciellt ihåg trevliga caddietävlingar med efterföljande prisbord och caddiefest, detta ordnades av Ingrid Brunkman, gift med Ragnar B. Alla fick pris.

Det var god stämning mellan caddies från Svanebäck-Viken och caddies från Lerberget. Ryktet talade om slagsmål mellan dessa två caddiegrupper, så var det inte enligt Göran P.

Enligt uppgift bar caddies från Lerberget tofflor, detta skulle då inte gälla caddies från Svanebäck-Viken (se Görans fotbeklädnad).

Vad gäller banrekord med hickory vilket diskuterades på årsmötet med anledning av den fantastisk scoren på 64 slag av Henrik Peyron kan nämnas att Carl Rydbeck 1928 från Falsterbo vid Skånsk Golfspelsdag på Viken ”spelade sista nio hålen på 32 slag, 38-32=70 slag” (se Boken sid. 83). För min del känns Henriks score som överlägsen.

Läs hela boken här

Jan Stewenius