Hickory Goffers

of Helsingborg

Southern Hickory Tour är ett samarbete mellan hickory-sällskap och klubbar i
södra Sverige med mål att främja golfens ursprungliga värderingar, locka till
tävlande under opretentiösa former och öka det sociala umgänget med
likasinnade.

SE POSTER

 

Nyheter/arkiv