Hickory Goffers

of Helsingborg

  • Medlemsförmåner (bl a exempel på sammankomster, utflykter och tävlingar)
  • Hur man blir medlem (HGH – en sluten förening där man endast kan bli medlem på inbjudan)
  • Årsavgift 400:-.
  • Kontakt (Styrelsen med tel och mailadress)
  • Föreningens bankgiro nr 259-2202, konto i Länsförsäkringar bank 90244952150
  • Swish 1236240725