Hickory Goffers

of Helsingborg

  • Medlemsförmåner (bl a exempel på sammankomster, utflykter och tävlingar)
  • Hur man blir medlem (HGH – en sluten förening där man endast kan bli medlem på inbjudan)
  • Årsavgift
  • Kontakt (Styrelsen med tel och mailadress)