Hickory Goffers

of Helsingborg

 1. Föreningens ändamål är att samla historieintresserade golfspelare kring det
  gemensamma intresset för antika golfklubbor med hickoryskaft. Föreningen skall
  verka för, att medlemmarna genom tävlingar och sammankomster skall upptäcka de
  speciella egenskaper klubbor tillverkade före 1935 har.
 2. För att bli invald som fullvärdig medlem i föreningen krävs, att man är medlem i
  golfklubb ansluten till Svenska Golfförbundet. Det är också önskvärt, att man är
  medlem i Svenska Golfhistoriska Sällskapet.
 3. Det skall noteras, att medlemmarnas uppgifter kommer att läggas in i en databas,
  som dock inte kommer att lämnas ut i kommersiellt syfte.

Medlemsansökan (PDF)